Leht on veel arendusjärgus!

Ravimite ebamõistlik kasutamine on tervisele kahjulik!

Palun pidage nõu arsti või apteekriga ravimi õige kasutamise osas.
Kui ravimite kasutamine põhjustab kõrvaltoimeid või kui olete unustanud, kuidas teile välja kirjutatud ravimeid võtta, on soovitatav preparaadi edasise kasutamise osas konsulteerida raviarsti või apteekriga.

Soovitame ravimi kasutajal konsulteerida arsti või apteekriga, kui sümptomid ravimi kasutamise ajal ei kao.